Må-bra-måleri

Att skapa bilder är inte något bara för dem som "kan". Det är heller inte bara något kul man gör för att förgylla sin fritid, eller för att man tänker ordna en utställning och sälja sina alster. Det är också ett språk.

Att måla är ett sätt att uttrycka sig... 

Extra viktigt är det med bilden som ett språk, när det gäller barn som har en liten verbal kommunikation, eller pratar väldigt mycket. I första fallet, kan bilden vara en hjälp att förmedla, vad som är viktigt just nu, eller känslor som har svårt att komma fram. I det andra fallet, där personen pratar väldigt mycket, kanske orden blir en barriär till känslan. Då kan bilden vara en hjälp att hitta in, till sin kärna.

Ett respektfullt sätt att närma sig andras bilder, är att lägga bort sina värderingar och eventuella pekpinnar. Att ta god tid på sig och titta och vara medveten om, att det du ser är just det som DU ser. Är du intresserad av vad den som har skapat bilden, vill säga... ställer du frågor.

Det mest intressanta med en bild, är inte om den är vacker i ditt öga, utan vad personen som har gjort den vill förmedla och vad den väcker för känslor hos dig. Den kan skapa upplevelser i dig, utifrån dina värderingar och erfarenheter. Därför uppskattar du, eller ogillar en bild. För att den tangerar något i dig.

***

Work shops för vuxna
Vill du prova på att måla med det här perspektivet?
Jag erbjuder work shops för mindre grupper om 4-6 personer, 
studiecirkel med 2-4 personer, eller enskilt måleri
där vi gör enkla avslappnings-meditationer, målar och
samtalar kring bilderna med ett respektfullt förhållningssätt.

********
Film om workshopen


***
Inga workshops planerade f.n.

1992 kom jag för första gången i kontakt med bildterapi. Jag var på en serie studiedagar om flyktingfrågor, där psykolog och bildterapeut Francesca Massa Mikaelsson från Ånge deltog som kursledare. Följden av det mötet, blev ett samarbete med den förskola där jag jobbade som förskolechef.

Francesca att vägledde personalen i bildarbete med barn och vi lärde oss förhållningssätt, betydelsen av kommunikationen via bilden och hur man kan använda detta i arbetet med barnen. Jag blev personligen mycket intresserad, då Bilden som uttrycksform ligger mig varmt om hjärtat. Under 90-talet gick jag också några studiecirklar med symbolpedagog Gun-Inger Soleymanpur.

Mellan 2011 och 2013 gick jag en grundkurs i bildterapi med psykolog och bildterapeut Karin Szabo. Utbildningen gjordes på distans med veckoslutsträffar och sträckte sig över 2 år. Jag har förutom att praktiskt vara i bildprocesser, fått handledning och teorier kring detta.

Jag är förskollärare sedan 1981 och på 90-talet jobbade jag som förskolechef i områden med sociala problem. Under 2000-talet jobbade jag som bildlärare på högstadiet, men tog sedan paus några år p.g.a. utbrändhet. Nu är jag tillbaka som bildlärare och jobbar deltid på en skola i Jämtland.

Jag har lång erfarenhet av att leda grupper och jag tycker att göra det kring bildarbetet, är ett av 
de roligaste sätten.


Kontakt: info (a) fylgja .liInga kommentarer:

Skicka en kommentar